เหตุใดจึงควรใช้สมุนไพรไทย

สมุนไพรไทยไทย

เหตุใดจึงควรใช้สมุนไพรไทย

1. ราคาถูกและหาง่าย เพราะสามารถเพาะปลูกได้แทบทุกพื้นที่ในประเทศไทย
2. มีความปลอดภัย เพราะสมุนไพรไทยส่วนมากจะมีฤทธิ์อ่อน มีอาการข้างเคียงน้อย และไม่ค่อยมีสารพิษตกค้างเหมือนยาแผนปัจจุบัน
3. สะดวกเพราะสามารถปลูกไว้ใช้เองในครัวเรือนได้ เพียงแต่จำเป็นต้องศึกษาวิธีใช้งานอย่างถี่ถ้วนด้วย
4. อนุรักษ์ภูมิปัญญาที่สืบสานมาตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ยังคงอยู่สืบไป
5. สามารถนำสมุนไพรบางชนิดมาเป็นส่วนผสมของอาหาร ทำให้ไม่รู้สึกเหมือนทานยา
6. ช่วยสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่อนุรักษ์สมุนไพรไทย

 

Be the first to comment

Leave a Reply