ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วยสินค้าไทยและสมุนไพรไทย

ฟื้นฟูเศรษกิจไทย

พักหลังๆมานี้สินค้าราคาเกษตรตกต่ำ ทั้ง อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด สับปะรด พืชเศรษฐกิจหลายๆชนิดตกต่ำลงหมด…ผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆบ้าง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจโดยทั่วไปให้ดีขึ้น

สินค้าเกษตรบางประเภท  ..เราแข่งขันราคากับเพื่อนบ้านไม่ได้ก็ควรลดปริมาณการปลูกลง แล้วหาทางเพิ่มคุณภาพแทน ส่วนพื้นที่ที่เหลือจากการลดการปลูกข้าว หรือปลูกมัน ก็ให้หันมาปลูกพืชชนิดอื่นๆที่เพื่อนบ้านของเราไม่สามารถปลูกแข่งขันได้

เพราะสภาพอากาศและพื้นที่ของประเทศไทยเรามีพืชหลายอย่างเลยที่เป็นพืชพื้นถิ่น ประเทศปลุกเลียนแบบหรือปลูกจำนวนมากๆไม่ได้ และถ้าเรารู้จักนำพืชสมุนไพรตรงนี้มาใช้ประโยชน์ นำมาแปรรูปเพื่อใช้ในประเทศและเพื่อส่งออก….”เกษตรกรไทยก็จะลืมตาอ้าปากได้”

เมื่อเกษตรกรไทยลืมตาอ้าปากได้ ก็หมายถึงว่าเศรษฐกิจของประเทศไปได้เพราะประชาชนส่วนใหญ่มีกำลังซื้อ..แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรมีการจัดการการแปรรูปให้มีมาตรฐาน มีโรงงานผลิตที่ถูกสุขลักษณะ โดยอาจจะเป็นในลักษณะสหกรณ์หรือว่าเป็นชุมชนช่วยกันก่อตั้งขึ้นมาก็ได้

ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เศรษฐกิจในภาคประชาชนมีความแข็งแกร่งไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนื่องจากสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*