ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วยสินค้าไทยและสมุนไพรไทย

ฟื้นฟูเศรษกิจไทย

พักหลังๆมานี้สินค้าเกษตรราคาตกต่ำไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งอ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด สับปะรด พืชเศรษฐกิจหลายๆชนิดตกต่ำลงหมด…ผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆบ้าง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจโดยทั่วไปให้ดีขึ้น

สินค้าเกษตรบางประเภท..เราแข่งขันราคากับเพื่อนบ้านไม่ได้ก็ควรลดปริมาณการปลูกลง แล้วหาทางเพิ่มคุณภาพแทน ส่วนพื้นที่ที่เหลือจากการลดการปลูกข้าว หรือปลูกมัน ก็ให้หันมาปลูกพืชชนิดอื่นๆที่เพื่อนบ้านของเราไม่สามารถปลูกแข่งขันได้ เพราะสภาพอากาศและพื้นที่ของประเทศไทย เรามีพืชหลายอย่างเลยที่เป็นพืชพื้นถิ่น ประเทศปลุกเลียนแบบหรือปลูกจำนวนมากๆไม่ได้ และถ้าเรารู้จักนำพืชสมุนไพรตรงนี้มาใช้ประโยชน์ นำมาแปรรูปเพื่อใช้ในประเทศและเพื่อส่งออก….”เกษตรกรไทยก็จะลืมตาอ้าปากได้”

เมื่อเกษตรกรไทยลืมตาอ้าปากได้ ก็หมายถึงว่าเศรษฐกิจของประเทศไปได้เพราะประชาชนส่วนใหญ่มีกำลังซื้อ..แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรมีการจัดการการแปรรูปให้มีมาตรฐาน มีโรงงานผลิตที่ถูกสุขลักษณะ โดยอาจจะเป็นในลักษณะสหกรณ์หรือว่าเป็นชุมชนช่วยกันก่อตั้งขึ้นมาก็ได้

ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เศรษฐกิจในภาคประชาชนมีความแข็งแกร่งไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนื่องจากสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา

 

สมุนไพรของไทยเรามีเอกลักษณ์และไม่ง่ายเลยที่จะลอกเลียนแบบในการผลิต การใช้ การปรุง ..ดังนั้นเราจึงควรพัฒนาและหันกลับมามองสิ่งที่เรามีอยู่ พืชเหล่านี้จะทำให้เกษตรกรไทยมองเห็นอนาคตมากกว่าการปลูกพืชไร่ (คือไม่ได้ละทิ้งการปลูกพืชไร่เราควรมีเพื่อพอใช้ในประเทศไม่ใช่ปลูกจนล้นตลาดกันแบบนี้)

สมุนไพรไทย ผลไม้ไทยเราสามารถดันเพื่อส่งออกไปขายทั่วโลกได้ ผู้คนทั่วโลก มี 7 พันกว่าล้านคน มีเหตุผลอะไรที่เรา จะไม่สามารถเข้าไปทำตลาดได้ ถ้ามันเป็นของดีจริง!!

Be the first to comment

Leave a Reply