ยาสมุนไพรช่วยให้เลิกบุหรี่ ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% ไม่อันตรายต่อร่างกาย

21/07/2014 samunpai 8

สรรพคุณ :  ช่วยลดอาการอยากดูดบุหรี่ ลดอาการหิวบุหรี่  เพราะมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิดที่มีสรรพคุณทำให้ลดอาการอยากส […]

ยาสมุนไพรช่วยให้เลิกเหล้าเบียร์ วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% ปลอดภัยต่อร่างกาย

21/07/2014 samunpai 9

สมุนไพรเลิกเหล้า ยี่ห้อ “เป็นไทฟาร์ม” แบบชาชง สรรพคุณ :  สามารถใช้ช่วยลดอาการอยากแอลกอฮอล์ทุกชนิด อาทิเ […]