เกี่ยวกับเรา

เนื่องมาจากข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทย จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรไทยชนิดต่างๆทั้งจากในหนังสือ วารสาร อินเตอร์เน็ต และศึกษาจากผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหลายๆท่าน ทำให้ทราบว่าสมุนไพรนั้นเป็นได้ทั้งอาหาร ยารักษาโรค เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกาย

ถึงแม้สมุนไพรไทยจะมีประโยชน์มากแต่กลับได้รับความนิยมน้อยลงๆ คนรุ่นใหม่ก็รู้จักสมุนไพรน้อยลงๆ ข้าพเจ้าจึงต้องการที่จะอนุรักษ์การใช้สมุนไพรไว้มิให้เลือนหายไปตามกาลเวลา จึงได้สร้างเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นมา เพื่อให้ข้อมูล สรรพคุณ วิธีใช้สมุนไพร และเพื่อจำหน่ายสมุนไพรในราคาถูกแก่ผู้ที่สนใจ

ถึงแม้การจำหน่ายสมุนไพรไทยจะได้กำไรน้อย และยอดขายก็ไม่ได้ถล่มทลายเหมือนยาแผนปัจจุบันหรือเครื่องสำอางค์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ แต่ข้าพเจ้าก็ยังยืนหยัดที่จะอนุรักษ์ และจำหน่ายสมุนไพรในราคาถูกต่อไป