ยาสมุนไพรช่วยให้เลิกบุหรี่ ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% ไม่อันตรายต่อร่างกาย

21/07/2014 samunpai 7

สรรพคุณ :  ช่วยลดอาการอยากดูดบุหรี่ ลดอาการหิวบุหรี่  เพราะมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิดที่มีสรรพคุณทำให้ลดอาการอยากส […]

ยาเลิกเหล้า

ยาสมุนไพรช่วยให้เลิกเหล้าเบียร์ วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% ปลอดภัยต่อร่างกาย

21/07/2014 samunpai 4

สรรพคุณ :  สามารถใช้ช่วยลดอาการอยากสุรา อยากเหล้า อยากเบียร์ อยากไวน์ เมื่อใช้แล้วจะทำให้ดื่มเหล้า ดื่มเบียร์ หรือแ […]