พันธุ์เร่วหอมมีกี่ชนิด

เร่วหอม เดิมทีเป็นพืชพื้นถิ่นของจังหวัดจันทบุรีและตราด มักจะพบในป่าดิบชื้นโดยเฉพาะแถบเขาสอยดาวและเกาะช้าง.. แต่ะระยะหลังมาเริ่มมีการนำมาปลูกไว้ตามบ้านเรือน มีการขยายพันธุ์ปลูกไปตามภาคต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการนำมาใช้ประโยชน์ และมีการปลูกเชิงการค้ามากขึ้น เนื่องจากเร่วหอมสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทำก๋วยเตี๋ยวเลียง ผัดเผ็ด แกงป่า ยอดใช้ลวกจิ้มน้ำพริก ทำชาสมุนไพร ใช้ทำส่วนผสมของยาหอมเย็น เป็นต้น

เร่วหอม จะมีสองชนิดดังนี้

  1. เร่วน้อย ลำต้นและเหง้าจะมีขนาดเล็ก แต่สามารถเติบโตและขยายกอได้เร็ว
  2. เร่วใหญ่  ต้นสูงใหญ่ เหง้ามีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมากกว่า แต่จะเติบโตและขยายกอช้ากว่าเร่วน้อย
    * โดยทั้งสองพันธุ์มีกลิ่นหอมเหมือนกันและสามารถใช้ปรุงอาหารได้เช่นกันครับ

เปรียบเทียบเร่วเล็กกับเร่วใหญ่

ด้านซ้ายมือจะเป็นเร่วเล็กความสูงต้นประมาณ 70-110เซ็นติเมตร
ส่วนด้านขวามือเป็นเร่วใหญ่ความสูงต้นประมาณ 170-200 เซ็นติเมตร

 

เร่วใหญ่ลักษณะของเหง้าจะขนาดใหญ่กว่าอย่างชัดเจน

Be the first to comment

Leave a Reply